[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1
4 makale bulundu.
 • PANKREATİK ADENOKARSİNOM VE PANKREATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK p53 VE Ki 67 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Metin ÇİRİŞ2, Murat ZEYTUNLU2, Gül YÜCE1, Yıldıray YÜZER3, Ahmet ÇOKER3, Funda YILMAZ1
 • PANKREAS ADENOSKUAMÖZ KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)
       Egemen AKINCIOĞLU, Emine SADAL BENZER, Gülay BİLİR DİLEK, Işın PAK
 • PANKREAS PSÖDOKİSTLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIM : 39 OLGULUK SERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE GÜNCEL LİTERATÜR BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Metin KAPAN, Selin KAPAN, Ali Vedat DURGUN, Ertuğrul GÖKSOY, Sadık PEREK
 • Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda dren amilazı değerlerinin pankreas anastomoz kaçağı ile ilişkisi
       Baydar B, Kayaalp C, Oruğ T, Demirbağ A E, Atalay F
 •