[ Ana Sayfa | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1
8 makale bulundu.
 • MENİNGİOMLARDA MRG BULGULARININ HİSTOLOJİK ALT TÜRLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Cem ÇALLI1, Hülya SEZER1, Eren DEMİRTAŞ2, Nezih OKTAR3, Nilgün YÜNTEN1
 • ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU
       Işıl BİLGEN, Recep SAVAŞ, Hüdaver ALPER
 • MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Bünyamin GÜNEY Çağlar AKSU Gülgün DEMİRPOLAT Ayşenur MEMİŞ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Gülden COŞKUN, Kutsi KÖSEOĞLU, Yelda ÖZSUNAR DAYANAR
 • Romatoid elin duyusal değerlendirmesi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile ilişkisi
       Erol A M1, Ceceli E2, Uysal Ramadan S3, Borman P2
 • Kalp ve beyin tutulumlu Erdheim-Chester hastalığı
       Yasemin Çiğdem ÖZERDEM1, Bahar MÜEZZİNOĞLU2, Gür AKANSEL3, Muhip KANKO4, Hüsnü EFENDİ1
 • Popliteal fossa yerleşimli para-artiküler kondromun tanı ve ayırıcı tanısı: Çok nadir bir lokalizasyon
       Berne Dirim METE1, Merve GÜRSOY1, Donald RESNICK2
 • Mukopolisakkaridoz tip IVa’da (Morquio sendromu) spinal tutulum: Tanı ve izlemde MRG’nin önemi
       Elçin Aydın1, Cenk Eraslan2, Ebru Canda3, Havva Yazıcı3, Sema Kalkan Uçar3, Mahmut Çoker3, Cem Çallı2, Ömer Kitiş2
 •