[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2012, Cilt 51, Sayı 2
6 makale bulundu.
 • RENAL TRANSPLANTASYON VE ÜRETER NEKROZU
       Zerrin BİCİK1, Şevki SERT2, Ülver DERİCİ2, Aydın DALGIÇ1, Turgay ARINSOY2, Şükrü SİNDEL2
 • PELVİK OPERASYONLARDA MESANE VE ÜRETER YARALANMALARI
       Hüseyin YILMAZ, Servet HACIVELİOĞLU, Ömer DİNÇER
 • BOY KISALIĞI: OLGU SUNUMU (PROBLEME DAYALI HASTA SUNUMU)
       Sevgi MİR, Neşe ÖZKAYIN
 • Parotis karsinosarkomu (parotisin gerçek malign miks tümörü) : olgu sunumu
       Sarı A A1, Ermete M1, Çallı A1, Katılmış H2, Çallı Ç2
 • Soliter böbrekli olgularda üreter alt uç taşı taşı tedavisinde ilk seçenek tedavi olarak üreteroskopi eşliğinde taşkırma
       İsen K, Utku V
 • Proksimal üreter taşı olan 96 olguda ESWL tedavisi sonuçları
       Tufan SÜELÖZGEN, Hakan TÜRK, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Mehmet YOLDAŞ, Mustafa KARABIÇAK, Batuhan ERGANİ, Yusuf Özlem İLBEY, Ferruh ZORLU
 •