[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2016, Cilt 55, Özel Sayı
33 makale bulundu.
 • YAŞLILAR KULLANDIKLARI İLAÇLARLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİYE SAHİPLER Mİ ?: TRABZON'DA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI
       Murat TOPBAŞ1, Füsun YARIŞ2, Gamze ÇAN3
 • Normal ve patolojik beyin yaşlanması
       Polat F, Kumral E
 • Kapsamlı geriatrik değerlendirme
       Savaş S, Akçiçek F
 • Geriatrik sendromlar
       Şahin S1, Cankurtaran M2
 • Dünyada ve Türkiye'de yaşlıların demografik özellikleri
       Mandıracıoğlu A
 • Disfajinin nadir bir sebebi: Diffüz idiopatik skeletal hiperosteozis (DISH)
       Kandogan T2, Sezgin Ö3, Dalgiç A1
 • Bilinç bozukluğunun metabolik nedenlerine yaklaşım: I. Endokrin nedenler
       Saraç Z F, Savaş S
 • Bilinç bozukluğunun metabolik nedenlerine yaklaşım: II. Endokrin dışı nedenler
       Saraç Z F, Savaş S
 • Bilinç bozukluğunun nörolojik nedenlerine yaklaşım
       Evyapan Akkuş D
 • Davranış değişikliği ile gelen yaşlıya yaklaşım
       Noyan MA1, Şahin S2
 • Ateşli yaşlıya yaklaşım
       Büke A Ç
 • Düşmelere yaklaşım
       Eyigör S
 • İlaç etkileşmeleri ve advers ilaç reaksiyonlarına yaklaşım
       Ülker Göksel S
 • Geriatrik hastaların dental tedavileri sırasında görülebilecek acil durumlar
       Toman M1, Toksavul S1, Çal E1, Türkün M2
 • Yaşlıda istismar ve ihmale yaklaşım
       Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F
 • Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi
       Şahin S1, Mammadova N2, Tunakan Dalgıç C2, Şimşek H3, Duman S2, Boydak B2, Akçiçek F1
 • Yaşlıda hipertansif acillere yaklaşım
       Kılavuz A1,Yalçın MA2, Akçiçek F2
 • Yaşlıda göğüs ağrısına yaklaşım
       Boydak B1, Şahin S2
 • Geriatride kanser ağrısına yaklaşım
       Uyar M, Eyigör C
 • Geriatride ileri direktifler
       Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F
 • Geriatrik hastalarda acil müdahale gerektiren dental problemler
       Toman M, Türkün M, Toksavul S, Çal E
 • Yaşlılık ve sağlıklı beslenme
       Zeliha Fulden Saraç1, Merve Yılmaz2
 • Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – I
       Hilal Yeşil1, Sibel Eyigör2
 • Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – II
       Çetin İşleğen
 • Yaşlılarda bağışıklama
       Ahmet Çağrı Büke
 • Kanserde erken tanı ve tarama programları
       Sevnaz Şahin
 • Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları
       Sevnaz Şahin1, Hayal Boyacıoğlu2, Pınar Tosun Taşar1, Elif Kozan2, Ozan Fatih Sarıkaya1, Fehmi Akçiçek1
 • Yaşlı sağlığının sosyal belirleyicileri
       Aliye Mandıracıoğlu
 • Yaşlı sağlığı ve sosyal politikalarda kamusal destek ne durumda? Türkiye ve dünyada mevcut durum
       Işıl Ergin
 • Yaşlı (kişiler) ile etkili iletişim
       Ayşen Temel Eğinli
 • Yaşlılıkta cinsellik
       Mihriban Ören1, Rukiye Kızıltepe2, Banu Çengelci Özekes2
 • Düzeltme: Geriatride ileri direktifler
       Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
 • Uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımına sekonder gastrik nöroendokrin hiperplazi
       Fatma Özge Kayhan Koçak, Sercan Sahutoğlu, Bahattin Gokdemir, Zeliha Fulden Saraç, Sevnaz Şahin, Selahattin Fehmi Akçiçek
 •