[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2016, Cilt 55, Özel Sayı
19 makale bulundu.
 • YAŞLANAN SIÇAN DOKULARINDA OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA DURUMUNA MONOAMİNOKSİDAZ (MAO)-B İNHİBİTÖRÜ PARJİLİNİN ETKİSİ
       Gülinnaz ALPER, Mert ÖZGÖNÜL, Ferhan SAĞIN, Seda V. İRER, Biltan ERSÖZ
 • Normal ve patolojik beyin yaşlanması
       Polat F, Kumral E
 • Yaşlanma Mekanizmaları
       Karan M A, Tufan F
 • Dünyada ve Türkiye'de yaşlıların demografik özellikleri
       Mandıracıoğlu A
 • Disfajinin nadir bir sebebi: Diffüz idiopatik skeletal hiperosteozis (DISH)
       Kandogan T2, Sezgin Ö3, Dalgiç A1
 • Ateşli yaşlıya yaklaşım
       Büke A Ç
 • İlaç etkileşmeleri ve advers ilaç reaksiyonlarına yaklaşım
       Ülker Göksel S
 • Geriatrik hastaların dental tedavileri sırasında görülebilecek acil durumlar
       Toman M1, Toksavul S1, Çal E1, Türkün M2
 • Geriatrik hastalarda acil müdahale gerektiren dental problemler
       Toman M, Türkün M, Toksavul S, Çal E
 • Yaşlılık ve sağlıklı beslenme
       Zeliha Fulden Saraç1, Merve Yılmaz2
 • Yaşlılarda sağlıklı beslenme – probiyotikler
       Özlem Alkan Yılmaz
 • Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – I
       Hilal Yeşil1, Sibel Eyigör2
 • Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – II
       Çetin İşleğen
 • Kanserde erken tanı ve tarama programları
       Sevnaz Şahin
 • Demanstan korunma
       Pınar Tosun Taşar
 • Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı
       Zeliha Kerry
 • Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları
       Sevnaz Şahin1, Hayal Boyacıoğlu2, Pınar Tosun Taşar1, Elif Kozan2, Ozan Fatih Sarıkaya1, Fehmi Akçiçek1
 • Yaşlanma, birey ve toplum: Yaşlanmaya sosyolojik bakış
       Aylin Nazlı
 • Yaşlı sağlığı ve sosyal politikalarda kamusal destek ne durumda? Türkiye ve dünyada mevcut durum
       Işıl Ergin
 •