[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 2
8 makale bulundu.
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (EÜTF) HEMODİYALİZ HASTALARINDA SAĞKALIM ÇÖZÜMLEMESİ
       Şafak TANER GÜRSOY, Meral TÜRK SOYER, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
 • KEMİK METASTAZI İLE TANI KONULMUŞ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
       Güven ÜSTÜN1, Burak TURNA1, Kaan AKBAY1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Bülent SEMERCİ1
 • AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
       Alpaslan ÇAKAN1, Banu AKTİN1, Gürsel ÇOK2, Ufuk ÇAĞIRICI1, Ali VERAL3
 • Ağır edinsel aplastik anemili çocuklarda kök hücre transplantasyonu: 15 olgunun değerlendirilmesi
       Aksoylar S, Çetingül N, Kansoy S
 • Opere edilmiş evre I küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu olgularda c-Met immünreaktivitesi: Prognostik bir belirteç mi?
       Ozdil A1, Cakan A1, Cagirici U1, Turhan K1, Ergonul A G1, Veral A2
 • Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde ikinci hat irinotekan kemoterapisinin etkinliği
       Özsarı S1, Çok G2
 • Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi
       Hakan TÜRK1, Mustafa KARABIÇAK1, Sıtkı ÜN2, Hüseyin TARHAN1, Okan Nabi YALBUZDAĞ1, Naciye Ümit BAYOL3, Tufan SÜELÖZGEN1, Cemal Selçuk İŞOĞLU1, Ferruh ZORLU1
 • Akut myelositer lösemi hastalarında konsolidasyon tedavisi olarak otolog hematopoetik kök hücre nakli uygulaması
       Asu Fergun Yılmaz, Ayhan Dönmez, Ajda Güneş, Murat Tombuloğlu
 •