[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 2
7 makale bulundu.
 • BÖBREĞİN RENAL HÜCRELİ KANSERLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERDEN CATHEPSİN D1 EKSPRESYONU VE GENETİK HETEROJENİTENİN ÖNEMİ
       Meral KOYUNCUOĞLU1, Mustafa PEHLİVAN2, Sacide PEHLİVAN3, Ziya KIRKALI4
 • RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE HİSTOLOJİK PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE PARSİYEL ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       Başak DOĞANAVŞARGİL1, Mine HEKİMGİL1, Adnan ŞİMŞİR2, Çağ ÇAL2, Saliha SOYDAN1
 • SKAPULA'NIN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ
       Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
 • 131 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA, C-ERBB-2 ARTMIŞ EKSPRESYONUNUN, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Ebru ARABACI1, Gülay BİLİR1, Işın PAK1, Ali E. DEMİRBAĞ2
 • MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTESİ VE NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ BEYNİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE CİNSİYETLE İLİŞKİLİ DEĞİŞİM GÖSTERİR
       Gülinnaz ALPER1, Eser Yıldırım SÖZMEN1, Ferhan Girgin SAĞIN1, İlknur YANTURALI1, Lütfiye KANIT2, Biltan ERSÖZ1
 • POSTOPERATİF RADYOTERAPİ UYGULANAN ENDOMETRİUM KANSERLİ OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER : 509 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Arif ARAS, Özlem DEMİR, Ayfer HAYDAROĞLU
 • Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
       Zeynep Sedef Varol, Meltem Çiçeklioğlu, Şafak Taner
 •