[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 3
17 makale bulundu.
 • MENİNGİOMLARDA MRG BULGULARININ HİSTOLOJİK ALT TÜRLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Cem ÇALLI1, Hülya SEZER1, Eren DEMİRTAŞ2, Nezih OKTAR3, Nilgün YÜNTEN1
 • SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ'DE MOLEKÜLER TANI: EGE BÖLGERİNDE BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ UYGULAMALAR
       Sacide PEHLİVAN1, Ferda ÖZKINAY2, Savaş İZZETOĞLU1, Özgür ÇOĞULU2, Arife KUNT1, Tufan ÇANKAYA2, Eren DEMİRTAŞ3, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU2
 • ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU
       Işıl BİLGEN, Recep SAVAŞ, Hüdaver ALPER
 • MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Bünyamin GÜNEY Çağlar AKSU Gülgün DEMİRPOLAT Ayşenur MEMİŞ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Gülden COŞKUN, Kutsi KÖSEOĞLU, Yelda ÖZSUNAR DAYANAR
 • SPİNAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR: MRG BULGULARI
       Cem ÇALLI, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Mustafa PARILDAR, Ahmet MEMİŞ
 • SEREBRAL İNFARKTLARDA DİFUZYON AĞIRLIKLI MRG
       Cem Çallı, Ahmet Yeşildağ, Ömer Kitiş, Nilgün Yünten
 • Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma
       Günüşen İ1, Karaman S1, Akercan F2, Fırat V1
 • Jinekolojik laparoskopik cerrahide spinal anestezi
       Günüşen İ1, Akdemir A2, Karaman S1, Yılmaz F1, Yücebilgin S2, Çırpan T2
 • Spinal tüberkülozda (Pott Hastalığı) multimodal analjezi
       Eyigör C1, Pirim A2, Çağıran E1, Uyar M1
 • Sezaryende spinal anestezi sonrası gelişen subdural hematom
       Karaman S, Demir F, Günüşen İ
 • Spinal anestezi sonrası işitme kaybı
       Koçyiğit M11, Ormancı N1, Ertaş B2, Akpek E3
 • Romatoid elin duyusal değerlendirmesi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile ilişkisi
       Erol A M1, Ceceli E2, Uysal Ramadan S3, Borman P2
 • Kalp ve beyin tutulumlu Erdheim-Chester hastalığı
       Yasemin Çiğdem ÖZERDEM1, Bahar MÜEZZİNOĞLU2, Gür AKANSEL3, Muhip KANKO4, Hüsnü EFENDİ1
 • Popliteal fossa yerleşimli para-artiküler kondromun tanı ve ayırıcı tanısı: Çok nadir bir lokalizasyon
       Berne Dirim METE1, Merve GÜRSOY1, Donald RESNICK2
 • Son ütücü olarak çalışan bir olguda spinal aksesuar sinir hasarına bağlı kanat skapula
       Azize Serçe, Özgür Zeliha Karaahmet, Eda Gürçay, Ece Ünlü, Aytül Çakcı
 • Hemofagositik lenfohistiyositoz hastalarında kraniyal MRG bulguları
       Cenk Eraslan1, Elçin Aydın2, Eltan Maharramova1, Akkız Şahin3, Hamiyet Hekimci Özdemir3, Deniz Yılmaz Karapınar3, Cem Çallı1, Ömer Kitiş1
 •