[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 3
11 makale bulundu.
 • lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ
       Hüseyin YILMAZ, Sermet SAĞOL, Ömer DİNÇER
 • PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU
       Muhan ERKUŞ1, Hedef ÖZGÜN2
 • RENAL ARTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI 3D ANJİOGRAFİ'NİN ROLÜ VE DOPPLER USG İLE KORELASYONU
       Ömer KİTİŞ, Cem ÇALLI, Gülgün DEMİRPOLAT, Mustafa PARILDAR, M. Refik KİLLİ, Nilgün YÜNTEN
 • BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ
       Murat TÜMÜKLÜ, Meral KAYIKÇIOĞLU, Emil ALİYEV, Cahide Soydaş ÇINAR, İnan SOYDAN
 • AKUT KOLESİSTİTİN TANISINDA POWER DOPPLER USLTRASONOGRAFİK-PATOLOJİK KORELASYON
       Serdar TARHAN1, Mine ÖZKOL1, Aslan SAKARYA3, Yavuz KAYA3, Semin AYHAN3, Cihan GÖKTAN2
 • DOPPLER BULGULARİ EŞLİĞİNDE NORMAL VE HİPERTANSİF GEBELERDE PLAZMA LİPİT PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       ÖZGÜR ÖZTEKİN1, DENİZ CAN2, ÖZER ÖZTEKİN3, ZEHRA ADIBELLİ4, YUSUF ABALI4, SIVEKAR TINAR2
 • Karaciğer travmasına yaklaşımda intraoperatif doppler ultrasonografi ile metilen mavisinin kombine kullanımı
       Aydın U, Yazıcı P, Yeniay L, Özsoy M, Çoker A
 • Herediter hemorajik telenjiektazili bir hastada portosistemik şant ve renkli Doppler görünümü
       Demir S
 • Preeklamptik gebelerde sistolik-diyastolik kan basıncı değerleri, idrar protein miktarı ve doppler bulgularının perinatal sonuçlara etkisi
       Yeniel A Ö, Ergenoğlu M, Zeybek B
 • İshal ile başvuran bir medüller tiroid kanseri olgusu: MEN 2B sendromu
       Elvina Almuradova, Ilgın Yıldırım Şimşir, Mehmet Erdoğan, Şevki Çetinkalp, Füsun Saygılı, Ahmet Gökhan Özgen
 • Erektil disfonksiyonlu diabetes mellitus olgularında penil Doppler ultrasonografi bulguları
       Namık Kemal Altınbaş1, Nurullah Hamidi2, Cemil Yağcı1
 •