[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 3
17 makale bulundu.
 • HBsAG POZİTİF GEBELERDEN DOĞAN BEBEKLERİN İMMÜNİZASYONU
       Selma YEGANE TOSUN1, Murat YÜCETÜRK2, Sevim BENZERGIL3
 • ASEMPTOMATİK NEONATAL KOLELİTİYAZİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Nurşen BELET1, Ümit BELET2, Ayhan GAZİ KALAYCI3, Şükrü KÜÇÜKÖDÜK4
 • YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNCONTİNENTİA PİGMENTİ (BLOCH-SULZBERGER SENDROMU): OLGU SUNUMU (ÜÇ OLGU)
       Meşe TİMUR1, Dizdarer CEYHUN1, Özcan TUĞRUL1, Yener HALE1, Evrengül HAWA1, Aktaş SAFİYE2 Ortaç RAGIP2
 • EPİLEPTİK NÖBET GEÇİREN GEBE SIÇANLARIN YENİDOĞANLARINDA KARACİĞER DOKUSUNUN HİSTOLOJİK İNCELENMESİ
       Utku ATEŞ1, Meral BAKA1, Yiğit UYANIKGİL1, Mine YURTSEVEN1, Mete AKISÜ2
 • SEKİZ HAFTALIK İKİ FARKLI YÜRÜME PROGRAMININ ORTA YAŞLI KADINLARDA AEROBİK KAPASİTE, KAN LİPİD PROFİLİ VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Canan TIKIZ2, Cevval ULMAN3, Hakan TIKIZ4, Bekir Sami UYANIK3
 • KONJENİTAL HİPOTİROİDİNİN EŞLİK ETTİĞİ SİTRÜLLİNEMİ
       Hande GÜLCAN1, Uğur BIÇAK2, Ayşehan AKINCI2
 • Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma
       Günüşen İ1, Karaman S1, Akercan F2, Fırat V1
 • Zellweger sendromu: yenidoğan döneminde tanı konulan olgu sunumu
       Kuşkaya M, Aras A
 • Göbek ven kateterizasyonu sırasında gelişen amiodarona yanıtlı supraventriküler taşikardi
       Can E1, Bülbül A1, Bülbül L G2, Nuhoğlu A1
 • Yenidoğanın solunum sıkıntısında nadir neden: doğumsal şilotoraks
       Can E, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A
 • Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri
       Özdemir Ö M A 1, Kökten Yıldırım N1, Alkılıç L1, Yener Öztürk Ş2, Adalı F2
 • Kutis marmorata telenjiektatika konjenita tanılı olgu sunumu
       Bilgin B S, Yalaz M, Akısü M, Kültürsay N
 • Yenidoğan döneminde ağır hipernatremik dehidrasyon
       Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Çelebi E, Nuhoğlu A
 • Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı
       Bedri Aldudak2, Muhittin Çelik1, Melek Akar1, Osman Akdeniz2, Sertaç Hanedan Onan2
 • Yenidoğandaki iyatrojenik kalsinozis kutisin topikal steroid ile tedavisi
       Muhittin Çelik1, Ali Bülbül2, Sinan Uslu2, Merve Sanlı2, Haşim Gencer2
 • Kraniyal görüntüleme bulguları ile akçaağaç şurubu idrar hastalığı
       Yusuf Kale1, Ece Karaoğlu2
 • Üçüncü trimesterda nadir görülen iniensefali olgusu: Literatür ve yönetim
       Sabahattin Anıl Arı, Fırat Ökmen, İsmet Hortu, Ali Akdemir, Ahmet Mete Ergenoğlu
 •