[ Ana Sayfa | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 3
16 makale bulundu.
  • HBsAG POZİTİF GEBELERDEN DOĞAN BEBEKLERİN İMMÜNİZASYONU
         Selma YEGANE TOSUN1, Murat YÜCETÜRK2, Sevim BENZERGIL3
  • ASEMPTOMATİK NEONATAL KOLELİTİYAZİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
         Nurşen BELET1, Ümit BELET2, Ayhan GAZİ KALAYCI3, Şükrü KÜÇÜKÖDÜK4
  • YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNCONTİNENTİA PİGMENTİ (BLOCH-SULZBERGER SENDROMU): OLGU SUNUMU (ÜÇ OLGU)
         Meşe TİMUR1, Dizdarer CEYHUN1, Özcan TUĞRUL1, Yener HALE1, Evrengül HAWA1, Aktaş SAFİYE2 Ortaç RAGIP2
  • EPİLEPTİK NÖBET GEÇİREN GEBE SIÇANLARIN YENİDOĞANLARINDA KARACİĞER DOKUSUNUN HİSTOLOJİK İNCELENMESİ
         Utku ATEŞ1, Meral BAKA1, Yiğit UYANIKGİL1, Mine YURTSEVEN1, Mete AKISÜ2
  • SEKİZ HAFTALIK İKİ FARKLI YÜRÜME PROGRAMININ ORTA YAŞLI KADINLARDA AEROBİK KAPASİTE, KAN LİPİD PROFİLİ VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
         Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Canan TIKIZ2, Cevval ULMAN3, Hakan TIKIZ4, Bekir Sami UYANIK3
  • KONJENİTAL HİPOTİROİDİNİN EŞLİK ETTİĞİ SİTRÜLLİNEMİ
         Hande GÜLCAN1, Uğur BIÇAK2, Ayşehan AKINCI2
  • Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma
         Günüşen İ1, Karaman S1, Akercan F2, Fırat V1
  • Zellweger sendromu: yenidoğan döneminde tanı konulan olgu sunumu
         Kuşkaya M, Aras A
  • Göbek ven kateterizasyonu sırasında gelişen amiodarona yanıtlı supraventriküler taşikardi
         Can E1, Bülbül A1, Bülbül L G2, Nuhoğlu A1
  • Yenidoğanın solunum sıkıntısında nadir neden: doğumsal şilotoraks
         Can E, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A
  • Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri
         Özdemir Ö M A 1, Kökten Yıldırım N1, Alkılıç L1, Yener Öztürk Ş2, Adalı F2
  • Kutis marmorata telenjiektatika konjenita tanılı olgu sunumu
         Bilgin B S, Yalaz M, Akısü M, Kültürsay N
  • Yenidoğan döneminde ağır hipernatremik dehidrasyon
         Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Çelebi E, Nuhoğlu A
  • Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı
         Bedri Aldudak2, Muhittin Çelik1, Melek Akar1, Osman Akdeniz2, Sertaç Hanedan Onan2
  • Yenidoğandaki iyatrojenik kalsinozis kutisin topikal steroid ile tedavisi
         Muhittin Çelik1, Ali Bülbül2, Sinan Uslu2, Merve Sanlı2, Haşim Gencer2
  • Kraniyal görüntüleme bulguları ile akçaağaç şurubu idrar hastalığı
         Yusuf Kale1, Ece Karaoğlu2
  •