[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 3
7 makale bulundu.
 • GENÇ ERKEKLERDE SEMPTOMATİK VARİKOSELİN TESTİS HACMİ VE SPERMİOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ
       izzet KOÇAK1, EmirŞİLİT2, Bahri GÜMÜŞ2, Enver TURAN3
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDEMİŞ SAĞLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HIV / AIDS BİLGİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
       Sencer Ozan TOKER1, Ülfet KÜÇÜKYILMAZ2
 • SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN GENÇLERİN PSİKO-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN ALGISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
       Nagehan BÜKÜŞOGLU, Ali Fuat BAYTURAN
 • TEK SETE KARŞIN ÇOK SETLE YAPILAN SEKİZ HAFTALIK DİRENÇ ANTRENMANLARININ GENÇ ERKEKLERİN KEMİK TURN-OVER MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Cevval ULMAN2, Fatma TANELİ2, Serdar SEVEN2, Sule ÇOLAKOĞLU1, Fırat ÇETINÖZ1, Muzaffer ÇOLAKOĞLU1
 • Çocukluk ve gençlik dönemindeki özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi
       Yalaki Z, Taşar M A, Yalçın N, Dallar Y
 • İzmir (Türkiye)'de ergen ve gençlerde mediko-legal ölümlerin analizi
       Tatar G1, Ulucay T1, Asirdizer M1, Yavuz M S1, Zeyfeoglu Y1, Dalgic M2, Koker M2
 • Tek doz duloksetin genç erkek hastada hiponatremiye neden olabilir mi?
       Tanzer Korkmaz1, Funda Karbek Akarca2, Selen Çome3, Cem Ertan1
 •