[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 4
5 makale bulundu.
 • PROPOLİS VE ETKEN MADDELERİ OLAN KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE) VE SİNAMİK ASİTİN, İNSAN T HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ (CCRF-CEM)' DE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Çığır BİRAY1, Cumhur GÜNDÜZ1, Berna YILMAZ1, Fahri ŞAHİN2 , Nejat TOPÇUOĞLU1
 • Streptozotosine bağlı diabetik ratların dalak dokusunda caspase-3 ve bcl-2 ekspresyonlarının immünohistokimyasal ve kantitatif RT-PCR ile değerlendirilmesi
       Aktuğ H1, Kosova B2, Yavaşoğlu A1, Çetintaş V B2
 • MDAH- 2774 over kanser kök hücrelerinde kemoterapi sonrası apoptotik etkilerin incelenmesi
       Demiray Ş B1, Ayla Ş2, Oltulu F1, Çavuşoğlu T1, Akarca Ö1, Dilsiz Ö Y1, Ergüven M4, Öktem G1, Bilir A3
 • Apoptozis ve hücre döngüsü
       Aktuğ H
 • ZNF304 gen ifadesinde artış ve CXCR4’de azalma ile prostat kanserinde anoikis değişebilir
       Şule Ayla1, Gülperi Öktem2, Cüneyd Parlayan3
 •