[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 4
5 makale bulundu.
 • GLUKAGONOMA :OLGU SUNUMU
       Pınar ALARSLAN1, Ahmet YILDIRIM1, Doğan ÖZKAN1, Tarık SALMAN1, Ahmet AYKAS2, Zuhal BAŞKAN1, Gülten SOP1
 • TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA SERUM TRANSFERİN RESEPTÖR DÜZEYLERİ
       Mustafa ÖZMEN1, Murat TOMBULOĞLU2
 • Streptozotosine bağlı diabetik ratların dalak dokusunda caspase-3 ve bcl-2 ekspresyonlarının immünohistokimyasal ve kantitatif RT-PCR ile değerlendirilmesi
       Aktuğ H1, Kosova B2, Yavaşoğlu A1, Çetintaş V B2
 • Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı
       Gülşah Balık1, Serap Baydur Şahin2, Yeşim Bayoğlu Tekin1, Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtcı1, Figen Kır Şahin1
 • Gestasyonel diabetes mellitusta osteopontin seviyeleri artmaz
       Ali Saklamaz1, Muhittin Akyıldız2, Esin Kasap3, Hakan Cengiz4
 •