[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 4
8 makale bulundu.
 • KARBAMAZEPİN TEDAVİSİ ALAN EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Füsun ÇELİKKOL, Semra KURUL, Eray DİRİK
 • UZUN SÜRE SODYUM VALPROAT TEDAVİSİ ALAN EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA PLAZMA VE ERİTROSİT NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ
       Elif ÖZEROL1, İbrahim ÖZEROL2 Mehmet ASLAN3, Mukaddes GÜLEÇ1, Cengiz YAKINCI3, Ömer AKYOL1
 • EPİLEPTİK NÖBET GEÇİREN GEBE SIÇANLARIN YENİDOĞANLARINDA KARACİĞER DOKUSUNUN HİSTOLOJİK İNCELENMESİ
       Utku ATEŞ1, Meral BAKA1, Yiğit UYANIKGİL1, Mine YURTSEVEN1, Mete AKISÜ2
 • Dyke-Davidoff – Masson sendromu: bir olgu sunumu
       Ünalp A1, Aydoğan A Ö2
 • Erken cerrahi tedaviden fayda gören bir Sturge - Weber sendromu olgusu
       Ünalp A1, Uran N1, Erşahin Y2
 • Juvenil myoklonik epilepsi kliniği ile prezente olan lafora hastalığı
       Güler A1, Gökçay A2, Kandiloğlu G3, Özbay Ö E2, Karasoy H2
 • Yüksek olasılıklı fungal beyin apsesi ve teikoplanin kullanımına bağlı nötropeni
       Serin D Ç1, Özçelik Ünal N G2, Sipahi O R1, Metin D Y3, Pullukçu H1, Arda B1, Özütemiz Ö2, Ulusoy S1
 • Lafora hastalığı
       Yusuf Ehi1, Hatice Köse Özlece2, İnan Gezgin3, Yasemen Adalı4, Ürfettin Hüseyinoğlu5
 •