[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • Hemodiyaliz tedavisi gerektiren akut böbrek yetmezlikli süt alkali sendromu olgusu
         Yılmaz V T1, Alkan E2, Avcı A B3, Süleymanlar İ4, Süleymanlar G1
  • Weil hastalığı: Sarılık, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden bir olgu sunumu
         Yavaşca P, Kepekçi A B, Telli S
  • Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kronik böbrek yetmezliğinin risk faktörleri ve endoskopi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
         Ömer Burcak Binicier1, Esma Uğuztemur2
  •