[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 1
52 makale bulundu.
 • İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
       Ece KESTELLİ MAMUREKLİ1, Gönül DİNÇ2, Cemil ÖZCAN2
 • HEMODİYALİZE GİREN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE ÖZBAKIM GÜCÜ İLE BUNLAR ÜZERİNE ETKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
       Asiye DURMAZ AKYOL, Ayfer KARADAKOVAN
 • ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
       Sevgi MİR1, Hakan ERDOĞAN1, Sanem GÜLER1, Gül Nihal ŞENGÜL1, Adem KOYU1, Şöhret AYDEMİR2
 • YAŞLILAR KULLANDIKLARI İLAÇLARLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİYE SAHİPLER Mİ ?: TRABZON'DA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI
       Murat TOPBAŞ1, Füsun YARIŞ2, Gamze ÇAN3
 • YENİ TANI MULTİPL MYELOMLU HASTALARDA OTOLOG PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: 32 HASTA İLE TEK MERKEZ DENEYİMİ
       Seçkin ÇAĞIRGAN, Mustafa PEHLİVAN, Ayhan DÖNMEZ
 • ÖZOFAGUSUN SİNOVYAL SARKOMU : OLGU SUNUMU
       Ragıp ORTAÇ1, Yalçın HAMDİOĞLU2, Safiye AKTAŞ1, Fikri ÖZTOP3
 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDEKİ SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARIN RUHSAL DURUMLARININ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülseren ÜNAL1, Ayşegül BİLGE2
 • YAŞLANAN SIÇAN DOKULARINDA OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA DURUMUNA MONOAMİNOKSİDAZ (MAO)-B İNHİBİTÖRÜ PARJİLİNİN ETKİSİ
       Gülinnaz ALPER, Mert ÖZGÖNÜL, Ferhan SAĞIN, Seda V. İRER, Biltan ERSÖZ
 • Prolapsus uteri ile epidemiyolojik faktörlerin ilişkisi: beş yıllık vakaların retrospektif analizi
       Yeniel A Ö, Ergenoğlu A M
 • Normal ve patolojik beyin yaşlanması
       Polat F, Kumral E
 • Yaşlanma Mekanizmaları
       Karan M A, Tufan F
 • Kapsamlı geriatrik değerlendirme
       Savaş S, Akçiçek F
 • Geriatrik sendromlar
       Şahin S1, Cankurtaran M2
 • Dünyada ve Türkiye'de yaşlıların demografik özellikleri
       Mandıracıoğlu A
 • Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi
       Altıparmak S1, Fadıloğlu Ç2, Gürsoy Ş T3, Altıparmak O4
 • Disfajinin nadir bir sebebi: Diffüz idiopatik skeletal hiperosteozis (DISH)
       Kandogan T2, Sezgin Ö3, Dalgiç A1
 • Bilinç bozukluğunun metabolik nedenlerine yaklaşım: I. Endokrin nedenler
       Saraç Z F, Savaş S
 • Bilinç bozukluğunun metabolik nedenlerine yaklaşım: II. Endokrin dışı nedenler
       Saraç Z F, Savaş S
 • Bilinç bozukluğunun nörolojik nedenlerine yaklaşım
       Evyapan Akkuş D
 • Davranış değişikliği ile gelen yaşlıya yaklaşım
       Noyan MA1, Şahin S2
 • Ateşli yaşlıya yaklaşım
       Büke A Ç
 • Düşmelere yaklaşım
       Eyigör S
 • İlaç etkileşmeleri ve advers ilaç reaksiyonlarına yaklaşım
       Ülker Göksel S
 • Geriatrik hastaların dental tedavileri sırasında görülebilecek acil durumlar
       Toman M1, Toksavul S1, Çal E1, Türkün M2
 • Yaşlıda istismar ve ihmale yaklaşım
       Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F
 • Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi
       Şahin S1, Mammadova N2, Tunakan Dalgıç C2, Şimşek H3, Duman S2, Boydak B2, Akçiçek F1
 • Yaşlıda hipertansif acillere yaklaşım
       Kılavuz A1,Yalçın MA2, Akçiçek F2
 • Yaşlıda göğüs ağrısına yaklaşım
       Boydak B1, Şahin S2
 • Geriatride kanser ağrısına yaklaşım
       Uyar M, Eyigör C
 • Geriatride ileri direktifler
       Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F
 • Geriatrik hastalarda acil müdahale gerektiren dental problemler
       Toman M, Türkün M, Toksavul S, Çal E
 • Yaşlılık ve sağlıklı beslenme
       Zeliha Fulden Saraç1, Merve Yılmaz2
 • Yaşlılarda sağlıklı beslenme – probiyotikler
       Özlem Alkan Yılmaz
 • Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – I
       Hilal Yeşil1, Sibel Eyigör2
 • Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – II
       Çetin İşleğen
 • Yaşlılarda bağışıklama
       Ahmet Çağrı Büke
 • Kanserde erken tanı ve tarama programları
       Sevnaz Şahin
 • Demanstan korunma
       Pınar Tosun Taşar
 • Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı
       Zeliha Kerry
 • Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları
       Sevnaz Şahin1, Hayal Boyacıoğlu2, Pınar Tosun Taşar1, Elif Kozan2, Ozan Fatih Sarıkaya1, Fehmi Akçiçek1
 • Yaşlanma, birey ve toplum: Yaşlanmaya sosyolojik bakış
       Aylin Nazlı
 • Yaşlı sağlığının sosyal belirleyicileri
       Aliye Mandıracıoğlu
 • Yaşlı sağlığı ve sosyal politikalarda kamusal destek ne durumda? Türkiye ve dünyada mevcut durum
       Işıl Ergin
 • Yaşlıda ruh sağlığını koruma-pozitif psikoloji ve müdahale yöntemleri
       Melis Öztürk
 • Yaşlı (kişiler) ile etkili iletişim
       Ayşen Temel Eğinli
 • Yaşlılıkta cinsellik
       Mihriban Ören1, Rukiye Kızıltepe2, Banu Çengelci Özekes2
 • Düzeltme: Geriatride ileri direktifler
       Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
 • Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sorunları, yaşam kalitesi ve depresyon
       Berat Meryem Alkan1, Fatma Fidan2, Aliye Tosun3, Sevgi Atalay4, Sinem Bozkurt1, Hatice Aksekili5, Gülçin Uğurlu2, Özge Ardıçoğlu2, Selami Akkuş2
 • RGP kontakt lenslerin görsel sonuçlarının keratokonus alt gruplarında karşılaştırılması: Kon tipi, kon lokasyonu, hastalığın şiddeti
       İhsan Yılmaz, Ferah Özçelik, Gökhan Demir, Gönül Karataş, Başak Saraçoğlu, Muhittin Taşkapılı
 • Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
       Sevtap Günay Uçurum, Aybuke Cansu Kalkan
 • Kadınlarda sakral nöromodulasyonun etkinliği ve yaşam kalitesine etkisi
       Şenol Tonyalı1, Hakan Bahadır Haberal2, Cenk Yücel Bilen2, Ali Ergen2
 • Uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımına sekonder gastrik nöroendokrin hiperplazi
       Fatma Özge Kayhan Koçak, Sercan Sahutoğlu, Bahattin Gokdemir, Zeliha Fulden Saraç, Sevnaz Şahin, Selahattin Fehmi Akçiçek
 •