[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 2
6 makale bulundu.
 • MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI YÜKSEK LOKAL YİNELEME RİSKİ BULUNAN MEME KANSERLERİNDE HDR BRAKİTERAPİ BOOSTU: 27 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Zeynep ÖZSARAN, Yavuz ANACAK, Serra Arun KAMER, Umar NİANG, Deniz YALMAN, Mustafa ESASSOLAK, Arif ARAS, Ayfer HAYDAROĞLU
 • RADYOTERAPİ SONRASI GEÇ DÖNEM OLUŞUMLU BİR DEV ANGİOSARKOMA: OLGU SUNUMU
       Ufuk YETKİN1, Uygar YAPUCU1, Figen TÜRK1, Demet ETİT2, Ali GÜRBÜZ1
 • POSTOPERATİF RADYOTERAPİ UYGULANAN ENDOMETRİUM KANSERLİ OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER : 509 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Arif ARAS, Özlem DEMİR, Ayfer HAYDAROĞLU
 • Radyoterapi sonrası kutanöz anjiosarkom gelişimi
       Özkapu T1, Gerçeker Türk B1, Ertam İ1, Akalın T2
 • Sitoredüktif cerrahi yapılan ileri evre uterin sarkomlu hastalarda adjuvan tedavi modalitelerinin sağkalım sonuçları üzerine etkisi
       Ertas I E, Doğan A, Özdemir A, Solmaz U, Göklü R, Yıldırım Y
 • Radyoterapiye bağlı pelvik yetmezlik kırığında tanıdan tedaviye multidisipliner yönetim
       Senem Alanyalı1, Özge Duran1, Mehmet Argın2, Funda Çalış Atamaz3, Burçin Keçeci4
 •