[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 2
4 makale bulundu.
 • RENAL TUBULER ASİDOZA BAĞLI HİPOKALEMİK PERİODİK PARALİZİ
       Filiz KOÇ, Hacer BOZDEMİR
 • Ankilozan spondilitli bir hastada periferik sinir bloğu uygulaması
       Sertöz N, Karaman S, Günüşen İ, Derbent A
 • Meyan kökü tüketiminin neden olduğu hipokalemi ve rabdomiyolize sekonder olarak gelişen üç paralizi olgusu
       Mustafa YILMAZ1 Pınar AKGÜL2, Mehmet Ali ELÇİ3, Bülent AKGÜL4
 • Siyatik sinir yaralanmalarında etiyolojik faktörler ile elektrofizyolojik bulguların değerlendirilmesi
       Pınar Bora Karslı, Özgür Zeliha Karaahmet, Ece Ünlü Eda Gürçay, Fatma Aytül Çakcı
 •