[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Çok kesitli bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile tanı alan çöliyak arter oklüzyonu ile birliktelik gösteren inferior pankreatikoduodenal arter anevrizması
         Turkvatan A1, Ozdemir M1, Sezer S2, Olcer T1, Cumhur T1
  • Santral venöz portların çıkarılma nedenleri: Ardışık 154 hastadan edinilen deneyim
         Fatih Uzunkaya1, Ayşegül İdil Soylu1, Ümit Belet1, Özlem Terzi2, Hüseyin Akan1
  •