[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 3
5 makale bulundu.
 • HEMODİYALİZE GİREN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE ÖZBAKIM GÜCÜ İLE BUNLAR ÜZERİNE ETKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
       Asiye DURMAZ AKYOL, Ayfer KARADAKOVAN
 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDEKİ SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARIN RUHSAL DURUMLARININ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülseren ÜNAL1, Ayşegül BİLGE2
 • Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi
       Altıparmak S1, Fadıloğlu Ç2, Gürsoy Ş T3, Altıparmak O4
 • Erişkinde kalın filum terminale nedeniyle gelişen akut gergin omurilik sendromu
       Ayçe Atalay1, Sıla Ulus2, Zeynep Güven1
 • Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sorunları, yaşam kalitesi ve depresyon
       Berat Meryem Alkan1, Fatma Fidan2, Aliye Tosun3, Sevgi Atalay4, Sinem Bozkurt1, Hatice Aksekili5, Gülçin Uğurlu2, Özge Ardıçoğlu2, Selami Akkuş2
 •