[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 3
13 makale bulundu.
 • PARKİNSON HASTALIĞINDAKİ SES DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
       Fatih ÖĞÜT1, Atilla YAVUZER1, Murat UYGUR1, Önder AKYÜREKLİ2, Tulga KALAYCI3
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDEMİŞ SAĞLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HIV / AIDS BİLGİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
       Sencer Ozan TOKER1, Ülfet KÜÇÜKYILMAZ2
 • YENİDOĞANLARIN APGAR SKORU HAKKINDA EBE-HEMŞİRELERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       Birsen KARACA SAYDAM1, Ahsen ŞİRİN2
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2001-2002 DERS YILI GENEL CERRAHİ STAJYERLERİNİN YABANCI DİL BİLME DÜZEYİ
       Ali MENTEŞ
 • TÜRKİYE'DEKİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE BAZI TEMEL TIP KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ, KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
       Recep TUNÇ, Erdal KURTOĞLU, Aygül ÇAĞLAYAN, Gürcan KISAKOL, Ahmet KAYA
 • HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI KONUSUNDA EĞİTİMİ
       Meral TÜRK1, İmre ALTUĞLU2, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU3, Çağrı BÜKE4, Selda ERENSOY2, Altınay BİLGİÇ2
 • Geleceğin cerrahi asistanı tıp eğitimi sırasında cerrahi stajından yeterli yararlanıyor mu?
       Makay Ö, Yazıcı P, Sözbilen M, Kaplan H
 • İlk yıl asistanı aydınlatılmış onam alabilir mi?
       Makay Ö1, Samancılar Ö2, Terek C. M3, Apaydın A4, Palamar M5, Dökümcü Z 6, Şimşir A7, İçöz G1, Kaplan H1
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinde yürütülen aile planlamasında danışmanlık dersi ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi
       Ergin I, Çiçeklioğlu M, Polat Ö, Davas Aksan H A, Hassoy H, Durusoy R
 • Farklı eğitim programları, eğitim yönlendiricileri ve öğrencilerin probleme dayalı öğrenim hakkındaki görüşlerini etkileyebilir mi?
       Gürpınar E1, Alimoğlu M K2, Tetik C3, Akdogan I4
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Programı'nda laboratuvar-demonstrasyon derslerinin yeniden yapılandırılması: Öğrencilerin öğrenme düzeyi ve beğenisine ilişkin ilk sonuçlarının değerlendirilmesi
       Çalışkan S A1, Metin D Y2, Aydemir Ş2, Çavuşoğlu C2
 • Uzun yıllar önce tespiti yapılmış lokomotor sistem örneklerinin plastinasyonu ve eğitimde kullanımı
       Bilge O, Çelik S, Boduç E
 • Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi
       Aslı Suner1, Esen Ersoy2
 •