[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 3
23 makale bulundu.
 • ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
       Sevgi MİR1, Hakan ERDOĞAN1, Sanem GÜLER1, Gül Nihal ŞENGÜL1, Adem KOYU1, Şöhret AYDEMİR2
 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONLU ÇOCUKLARDA SEFİKSİM TEDAVİSİNİN İDRAR NAG ATILIMINA ETKİSİ
       İpek AKİL1, Püreda YAZICI2, Özge YILMAZ1, Muzaffer POLAT1, Cevval ULMAN3, Fatma Z. KUTAY2
 • ODONTOJEN FİSTÜLLER
       Altuğ UYSAL, Bahar SEZER, M. Cemal AKAY, Selda ERTÜRK
 • İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE HİPERTANSİYON PREVALANSI
       Sevgi MİR, Ahmet KESKİNOĞLU, Neşe ÖZKAYIN, Özmert ÖZDEMİR
 • BİR PİTTED KERATOLİZİS OLGUSUNDAN KYTOCOCCUS SEDENTARİUS İZOLASYONU
       İgen ERTAM, Derya AYTİMUR, Seciye Eda YÜKSEL
 • NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Meltem Işıkgöz TAŞBAKAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Hüsnü PULLUKÇU1, Şöhret AYDEMİR2, Alper TÜNGER2, Taşkın YURTSEVEN3, Çağrı BÜKE1
 • ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞI VE ENFEKSİYON ANEMİ İLİŞKİSİ
       Zühre KAYA1, Türkiz GÜRSEL1, Recep BOZKURT2, Ülker KOCAK1, Yusuf ZİYA ARAL1
 • İzmir'de yapılan bebeklik dönemi adli otopsiler: 1999-2007
       Kaya A1, Bilgin U E1, Şenol E1, Koçak A1, Aktaş E Ö1, Şen F2
 • Fetal geçiş gösteren maternal primer CMV enfeksiyonu
       Akercan F, Zeybek B, Tavmergen Goker E N, Karadadas N
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yönünden riskli davranış gösteren kişilerin damgalanma konusundaki görüşleri ve sağlık hizmeti kullanımlarına ilişkin değerlendirmeler
       Sevencan F1, Aslan D2, Akın A3, Akın L2
 • Bornova'da meslek odasına kayıtlı işyerlerinde manikür-pedikür çalışanlarının enfeksiyonu önleme konusunda bilgi ve davranışları
       Durusoy R1, Mermer G2, Türk Soyer M1
 • Ateşli yaşlıya yaklaşım
       Büke A Ç
 • Bir üniversite hastanesine gönderilen idrar kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılık profilinin incelenmesi
       Ece Terek G1, Tunçel Başoğlu M2
 • Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım
       Gündüz C, Erdinç M
 • Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran santral sinir sistemi enfeksiyonu olgularında saptanan viral etkenler
       Soylar M1, Altuğlu İ1, Sertöz R1, Aydın D2, Akkoyun F3, Zeytinoğlu A1
 • Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus
       Aksoy Gökmen A1, Çiçek C2
 • Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastalarda enzim işaretli floresan test ile elde edilen Epstein-Barr virüsü serolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi
       Soylu M, Zeytinoğlu A, Altuğlu İ
 • Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?
       Türk H, İşoğlu C S, Yoldaş M, Karabıçak M, Ekin R G, Zorlu F
 • Yaşlılarda bağışıklama
       Ahmet Çağrı Büke
 • Laboratuvar tasarımı bir HBV DNA kantitasyon protokolü rutin kullanıma uygun olabilir mi? – Ege Üniversitesi Klinik Viroloji Laboratuvarı deneyimi
       Ajda Turhan1, İmre Altuğlu2, Selda Erensoy2, Rüçhan Sertöz2
 • Tekrarlayan prostat biyopsilerinin komplikasyon oranlarına etkisi
       Sıtkı Ün1, Gökhan Koç2, Hakan Türk2, Yüksel Yılmaz1
 • Akut glomerülonefritin nadir bir nedeni: Hepatit A virüs enfeksiyonu
       Kenan Yılmaz1, Süleyman Geter2, Gülcihan Özek3
 • Santral venöz portların çıkarılma nedenleri: Ardışık 154 hastadan edinilen deneyim
       Fatih Uzunkaya1, Ayşegül İdil Soylu1, Ümit Belet1, Özlem Terzi2, Hüseyin Akan1
 •