[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
6 makale bulundu.
 • Diyabetik ayakta değişen basınç noktalarının pedografi ile saptanması
       Öğce F1, Dallı D2, Özyalçın H2
 • Diyabetik ayak gelişen ve üriner sistem kandidozu olan bir olgu sunumu
       Meltem T, Bengü G T, Derya A
 • Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi
       Pala H G1, Erbaş O2, Oltulu F3, Pala E E4, Aktuğ H3, Yavaşoğlu A3
 • Endotelin tip-A reseptör antagonist tedavisinin diyabetik sıçan aortunda hücresel bağlantıların ve hücre adezyon moleküllerinin gen ekspresyonlarına etkileri
       Çetintaş V B1, Oltulu F2, Kosova B1, Yavaşoğlu A2, Oytun E3, Aktuğ H2
 • Deneysel diabet modeli oluşturulan farelerde tirozin kinaz inhibitör uygulanımının testis dokusu üzerine olan etkilerinin pluripotensi kapasitesi ve hücre adezyonu özelinde araştırılması
       Kaan Özdedeli1, Hüseyin Aktuğ2, Fatih Oltulu2, Gülperi Öktem2, Altuğ Yavaşoğlu2, Eda Açıkgöz3, Gürkan Yiğittürk2, Kenan Demir2, Ayşegül Uysal2
 • Prediyabeti olan obez çocukların kemik mineral dansitometreleri
       Ala Üstyol, Mehmet Emre Atabek
 •