[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
19 makale bulundu.
 • LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ
       Meltem UYAR, Abdürrahim DERBENT, İlkben GÜNÜŞEN, Meral SAKLIYAN, Elvin KURDOĞLU
 • SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINDA İLACIN VERİLİŞ SÜRESİNİN EKİMOZ, HEMATOM VE AGRI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
       Ayten ZAYBAK, Leyla KHORSHID
 • MORGAGNİ HERNİSİ: NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ
       Nazif ERKAN1, Birgül YILMAZ AVCI2, Mehmet YILDIRIM1, Alper Fırat POLAT1
 • PEDİYATRİK BİR HASTA GRUBUNDA BAŞAĞRISINA NEDEN OLAN ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Aycan ÜNALP, Semra KURUL, Eray DİRİK
 • TEKRARLAYAN KARIN AĞRISI OLAN ÇOCUKLARDA ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİ BULGULARI VE HELİKOBAKTER PİLORİ İNFEKSİYONU
       Yesim ÖZTÜRK1, Benal BÜYÜKGEBİZ2, Nur ARSLAN1, Erdener ÖZER2
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARININ PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Serpil ERERMİŞ1, Nagehan BÜKÜŞOĞLU1, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU2, Figen OKSEL2
 • Ağrılı tetik noktaların pulsed radyofrekans tedavisi: vaka serisi
       Eyigör C, Uyar M
 • Kraniyotomi sonrası ağrı tedavisi
       Derbent A1, Anadolu Ö1, Yılmaz B1, Karaman S1, Filizoğlu İ1, Ceylan A2, Gökmen N3
 • Karın orta hat yerleşimli büyük insizyonel hernili hastalarda onlay mesh yerleştirilmesi sonuçlarımız
       Kara C1, Yaman İ2, Yürekli S1, Uğuz A1
 • Yaşlıda göğüs ağrısına yaklaşım
       Boydak B1, Şahin S2
 • Geriatride kanser ağrısına yaklaşım
       Uyar M, Eyigör C
 • Bir çocukta tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu
       Yılmaz K1, Dursun İ1, Özgöçmen S2, Yel S1, Düşünsel R1, Gündüz Z1
 • Enterokutan fistülün nadir bir sebebi: İntraperitoneal mesh katlantısı
       Ömer ENGİN, Mehmet YILMAZ, Ulaş URGANCI
 • Erişkinde kalın filum terminale nedeniyle gelişen akut gergin omurilik sendromu
       Ayçe Atalay1, Sıla Ulus2, Zeynep Güven1
 • Ağrı Devlet Hastanesine başvuran migren hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri
       Tuba Cerrahoğlu Şirin
 • Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi
       Derya Kaya, Süleyman Emre Koçyiğit, Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
 • Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
       Sevtap Günay Uçurum, Aybuke Cansu Kalkan
 • İntravenöz uyuşturucu kullanan hastalardaki enfeksiyöz komplikasyonlara bir örnek: Psoas absesi
       Meltem Songür Kodik, Murat Ersel
 • İzole hiperbilirubinemi ile başvuran akut apandisit olgusu
       Hasan Sultanoğlu1, Ayça Özel2, Seda Özkan2, Tuba Erdem Sultanoğlu3
 •