[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
5 makale bulundu.
 • Beta -2 mikroglobulin amiloidozu (Aβ2M) (diyalizle ilişkili amiloidoz)
       Sarsık B1, Doğanavşargil B1, Bozkurt D2, Şen S1
 • Renal transplantasyon sonrası gebelik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Aysel Bülez1, Neriman Soğukpınar2, Levent Akman3, Mete Ergenoğlu3, Özgür Yeniel3
 • Akut böbrek hasarlanmasında yeni bir gösterge: Nötrofil-lenfosit oranı
       Devrim Bozkurt1, Aslı Kılavuz1, Mehmet Berktaş2, Fehmi Akçiçek1
 • Deforme biliyer metal stente bağlı gelişen gastrointestinal sistem kanaması
       Muhammet Yener Akpınar, Fatih Saygılı, Erkin Öztaş, Orhan Coşkun, Bülent Ödemiş
 • Kronik tip a aort diseksiyonunun cerrahi tedavisinde erken dönem sonuçlar
       Serkan Ertugay1, Anıl Apaydın1, Bora Baysal2
 •