[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
9 makale bulundu.
 • HEMODİYALİZE GİREN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE ÖZBAKIM GÜCÜ İLE BUNLAR ÜZERİNE ETKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
       Asiye DURMAZ AKYOL, Ayfer KARADAKOVAN
 • SERVİKS VE OVERLERİ KORUYARAK YAPILAN HİSTEREKTOMİNİN SEKSÜEL FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
       Erdal YERMEZ1, Esra Bahar GÜR1, İbrahim SEKÜ1, Seçil KURTULMUŞ1, Hayal BOYACIOĞLU2
 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDEKİ SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARIN RUHSAL DURUMLARININ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülseren ÜNAL1, Ayşegül BİLGE2
 • Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi
       Altıparmak S1, Fadıloğlu Ç2, Gürsoy Ş T3, Altıparmak O4
 • 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler
       Terzi H1, Terzi R2 Kale A1
 • Stres inkontinans tedavisinde laparoskopik Burch kolposüspansiyon: 5 yıllık takip sonuçları
       Şendağ F, Akman L, Akdemir A, Öztekin K
 • Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sorunları, yaşam kalitesi ve depresyon
       Berat Meryem Alkan1, Fatma Fidan2, Aliye Tosun3, Sevgi Atalay4, Sinem Bozkurt1, Hatice Aksekili5, Gülçin Uğurlu2, Özge Ardıçoğlu2, Selami Akkuş2
 • Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi
       Derya Kaya, Süleyman Emre Koçyiğit, Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
 • Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
       Sevtap Günay Uçurum, Aybuke Cansu Kalkan
 •