[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
2 makale bulundu.
  • Çölyak hastalığı ve eozinofilik özefajit birlikteliği: Bu iki hastalık için bir tesadüf mü?
         Yeliz Çağan Appak1, Semin Ayhan2, Erhun Kasırga1
  • Ağrı Devlet Hastanesine başvuran migren hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri
         Tuba Cerrahoğlu Şirin
  •