[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
3 makale bulundu.
  • Çocuk acil servisinde akut ilk nöbet ve nöbet benzeri olaylar
         Saz U, Cağlayan E, Serdaroglu G, Aydogdu S, Mir S, Tekgul H
  • Nöbeti taklit eden uzun QT sendromu
         Aksoy A1, Yıldırım M2, Karagöz T3, Özkan M1
  • Adams-Stokes atakları: Epilepsi taklitçisi
         Şengeze N1, Yürekli V A1, Gülcan M2, Varol E2
  •