[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
1 makale bulundu.
  • DENEYSEL KARACİĞER İSKEMİ-REPERFÜZYON OLUŞTURULAN SIÇANLARDA E VİTAMİNİ VE KAFEİK ASİT FENETİL ESTER'İN (CAPE) METABOLİK ENZİMLERE ETKİLERİ
         Efkan UZ1, H. Ramazan YILMAZ2, Mustafa IRAZ3, Ersin FADILLIOĞLU4, Hüseyin ÖZYURT1, Sadık SÖĞÜT1, Ömer AKYOL1
  •