[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
6 makale bulundu.
 • GÖĞÜS DUVARI HAMARTOMU : Olgu Sunumu
       Gülden DİNİZ1, Ragıp ORTAÇ1, Safiye AKTAŞ1, Günyüz TEMİR2Münevver HOŞGÖR2, İrfan KARACA2
 • MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ
       Mustafa Coşan TEREK1, Yılmaz DİKMEN1, Osman ZEKİOĞLU2, A. Aydın ÖZSARAN1, Levent AKMAN1, Yıldız ERHAN2
 • Kolorektal karsinomu taklit eden nadir tümörler
       Çalışkan C1, Akgün E1, Doğanavşargil B2, Korkut M A1
 • Hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi verilen hastalarda febril nötropenik atak gelişimi için risk faktörleri
       Nur Soyer1, Fergun Yılmaz1, Şöhret Aydemir2, Murat Tombuloğlu1, Ahmet Dirican3, Seçkin Çağırgan1, Ayhan Dönmez1
 • Malignite tanılı opere edilmiş ikinci primer akciğer kanserli hastaların uzun dönem sağkalımını etkileyen faktörlerin analizi
       Ayşe Gül Ergönül1, Ali Özdil1, Tevfik İlker Akçam2, Kutsal Turhan1, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
 • Larinks ve akciğer maligniteli olgularda akciğer rezeksiyonu
       Tevfik İlker Akçam, Önder Kavurmacı, Ali Özdil, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan
 •