[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • Situs inversuslu ayna hayali dekstrokardi olgusunda başarılı üç kapak cerrahisi deneyimi
         Akyuz M, Isik O, Ayik M F, Atay Y
  • Akut böbrek hasarlanmasında yeni bir gösterge: Nötrofil-lenfosit oranı
         Devrim Bozkurt1, Aslı Kılavuz1, Mehmet Berktaş2, Fehmi Akçiçek1
  • Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kronik böbrek yetmezliğinin risk faktörleri ve endoskopi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
         Ömer Burcak Binicier1, Esma Uğuztemur2
  •