[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
8 makale bulundu.
 • ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU
       Özgür ÖZTEKİN1, C. Suat EREN1, Ali ÖLMEZOĞLU2, Ali ER1, Eyüp KEBAPÇI3
 • CUSHING HASTALIĞI İLE BİRLİKTE DEV ADRENAL MYELOLİPOMA : OLGU SUNUMU
       Ali COŞKUN, Mehmet YILDIRIM
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE HİRSUTİZM ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN KADINLARDA GEÇ BAŞLANGIÇLI KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ ORANI
       Füsun SAYGILI1, Ayşin ÖGE2, Candeğer YILMAZ1
 • Renal hücreli karsinom tanılı bir olguda tekrarlayan hiperkalemi atakları
       Alp A1, Akdam H1, Ünsal A2, Uyanık Ö3, Ayhan M4, Çulhacı N5, Akar H1, Yeniçerioğlu Y1
 • Gastrik kanser hastasında izole adrenal metastazın eş zamanlı rezeksiyonu
       Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MIHMANLI
 • Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri
       Nilüfer Özdemir KUTBAY1, Banu ŞARER YÜREKLİ1, Esma PEHLİVAN2, Özer MAKAY3, Mehmet ERDOĞAN1, Şevki ÇETİNKALP1, Gökhan ÖZGEN1, Füsun SAYGILI1
 • Halsizlikle gelen 19 yaşında erkek hastada adrenal yetmezlik
       Özden Gökdemir1, Hilal Dalkıran2, Ilgın Yıldırım Şimşir2, Mehtap Kartal1, Füsun Saygılı2
 • Antifosfolipid antikor ilişkili adrenal hemorajiye bağlı gelişen akut adrenal yetmezlik
       Banu Şarer Yürekli1, Hatice Özışık1, Nilüfer Özdemir Kutbay1, Gökçen Ünal Kocabaş2, Mehmet Erdoğan1, Şevki Çetinkalp1, Gökhan Özgen1, Kenan Aksu3, Füsun Saygılı1
 •