[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
24 makale bulundu.
 • GEBELİK VE ADNEKSİAL TORSİYON (OLGU SUNUMU)
       İzzet MARAL, Murat İNAL, Ercan KORU, Nurgül BAŞOĞUL, Ömer BAŞOĞUL
 • ESKİ SEZERYAN SKARINDA OLUŞAN EKTOPİK GEBELİK : OLGU SUNUMU
       Salih SADIK1, Deniz CAN1, Özgür ÖZTEKİN2, Çiğdem İSPAHİ1
 • KOMBİNE GEBELİK: OLGU SUNUMU
       Gürkan KIRAN, Hakan KIRAN
 • İKİZ BEBEKLERİN BİRİNDE FETAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ : OLGU SUNUMU
       Ertürk LEVENT, A.Ruhi ÖZYÜREK, Hasan GÜVEN, Aytül PARLAR
 • YENİDOĞANDA MATERNAL KÖKENLİ KANDİDA SEPSİSİ: OLGU SUNUMU
       Murat Ulukuş1, Mehmet Yalaz2
 • İZMİR KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI
       Nermin EROL1, Işıl ERGİN1, Banu DÖNER1, Raika DURUSOY ONMUŞ1, Nermin ŞAKRU1, Üzeyir KIRCA1
 • PRİMER OVARİAN GEBELİK: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
       İsmail Mete İTİL, Özge ÖZCAN, Mustafa Coşan TEREK, Senay AYGÜL
 • Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası aile planlaması danışmanlığı
       Kitapçıoğlu G1, Yanıkkerem E2
 • Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi
       Çoban A1, YanıkkeremU E2
 • Nonkomunikan rudimenter uterin hornda ektopik gebelik
       Çırpan T, Demirtaş Ö, Demirtaş G S, Özşener S, Yücebilgin S
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ocak 2004 ile Ocak 2009 yılları arasında tedavi gören ektopik gebelik vakalarının retrospektif değerlendirilmesi
       Ergenoğlu A M, Yeniel A Ö
 • Gebelikte karaciğer kist hidatiği
       Zeybek B, Ergenoglu A M, Yeniel A Ö, Ulukuş M
 • Jinekolojik laparoskopik cerrahide spinal anestezi
       Günüşen İ1, Akdemir A2, Karaman S1, Yılmaz F1, Yücebilgin S2, Çırpan T2
 • Addison hastalığı ve gebelik
       Bayrak Z1, Turan V1, Demirtaş G1, Erdoğan M2, Aşkar N1
 • Fetal preaksiyal ve postaksiyal polidaktili
       Akercan F, Zeybek B, Karadadas N
 • Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerin gebelikte tetanos aşısına ilişkin görüşleri
       İsaoğlu İ1, Özsoy S A2 Öztürk Dönmez R2
 • İlk trimester sonrasında görülen minör abdominal travmanın gebeliğe etkileri
       Seyfettinoğlu S, Akman L, Kazandı M
 • Ektopik gebelik tedavisinde metotreksat kullanımı: Tedavi sonucunu etkileyen faktörler
       Uğurlucan F G1, İyibozkurt A C1, Çetin C2, Nehir A1, Akhan S1
 • Gebelik sırasında diabetik ketoasidoz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
       Akman L, Hursitoglu B S, Kazandi M
 • İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma
       Ulku Mete URAL, Ayse Filiz AVSAR, Nuri DANISMAN, Pınar Caglar AYTAC, Baran ALTUAKAR
 • Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı
       Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtçı1, Gülşah Balık1, Kazım Şahin2, Savaş Özdemir1
 • Bir olgu üzerinden gebelikte adneksiyel kitlelere yaklaşım
       Ülkü Mete Ural, Yeşim Bayoğlu Tekin, Figen Kır Şahin
 • Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı
       Gülşah Balık1, Serap Baydur Şahin2, Yeşim Bayoğlu Tekin1, Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtcı1, Figen Kır Şahin1
 • Renal transplantasyon sonrası gebelik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Aysel Bülez1, Neriman Soğukpınar2, Levent Akman3, Mete Ergenoğlu3, Özgür Yeniel3
 •