[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • Akut immun trombositopenik purpura tanılı çocuklarda koagulasyon parametreleri
         Balkan C, Kavaklı K, Karapınar D
  • Çocukluk çağında henoch schönlein purpurası tanısı ile izlenen 168 olgunun sistem tutulumlarının değerlendirilmesi
         Acar B Ç, Arıkan Y, Arıkan F İ, Dallar Y
  • Henoch-Schonlein purpurası: Penis ve skrotum tutulumlu olgu
         Mehmet Karacı1, Zuhal Örnek2, Burak Seyrek2, Mutlu Yüksek3, Nazmiye Yüksek4
  •