[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
17 makale bulundu.
 • KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA ULTRASONOGRAFİK BULGULAR
       İlginç YORULMAZ1, Güvenir OKCU2, Uğur ÖZİÇ2
 • GENÇ ERKEKLERDE SEMPTOMATİK VARİKOSELİN TESTİS HACMİ VE SPERMİOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ
       izzet KOÇAK1, EmirŞİLİT2, Bahri GÜMÜŞ2, Enver TURAN3
 • RENAL ARTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI 3D ANJİOGRAFİ'NİN ROLÜ VE DOPPLER USG İLE KORELASYONU
       Ömer KİTİŞ, Cem ÇALLI, Gülgün DEMİRPOLAT, Mustafa PARILDAR, M. Refik KİLLİ, Nilgün YÜNTEN
 • ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU
       Özgür ÖZTEKİN1, C. Suat EREN1, Ali ÖLMEZOĞLU2, Ali ER1, Eyüp KEBAPÇI3
 • BENİGN ADNEKSİYEL KİTLELERDE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
       Fuat AKERCAN, Teksin ÇIRPAN, Pınar SOLMAZ YILDIZ, Serdar ÖZŞENER, Nedim KARADADAŞ, Mustafa ULUKUŞ
 • DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJI; TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
       Mircelal KAZIMİ, Özer MAKAY, Özgür FIRAT, Barış GÜRCÜ, Taylan SEZER, Gökhan İÇÖZ
 • Karaciğer travmasına yaklaşımda intraoperatif doppler ultrasonografi ile metilen mavisinin kombine kullanımı
       Aydın U, Yazıcı P, Yeniay L, Özsoy M, Çoker A
 • Kutanöz silika granülomu
       Küçük L1, Keçeci B1, Kaan E1, Akalın T2, Özdemir O1, Coşkunol E1
 • Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri
       Özdemir Ö M A 1, Kökten Yıldırım N1, Alkılıç L1, Yener Öztürk Ş2, Adalı F2
 • Hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver: Accuracy of pretransplantation ultrasonography
       Kavukçu G1, Tamsel S1, Yılmaz F2, Nart D2, Zeytunlu M3, Kılıç M3
 • Floroskopi rehberliğinde göğüs duvarından yabancı cisim çıkarılması
       Akçam T İ, Çakan A, Ergönül A G, Erol Y, Çağırıcı U
 • Troid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda karpal tünel sendromu: Ultrasonografik ve elektrofizyolojik değerlendirme
       Uğur T1, Demirpolat G2, Tuncel D3, Özkaya M4
 • Görüntüleme eşliğinde subkutanöz venöz port yerleştirilmesi: Tek merkez deneyimi
       Çelikyay F1, Yüksekkaya Z R1, Almus F1, Öztürk B2
 • Pediyatrik ultrasonografi araştırmalarına Türkiye'nin uluslararası katkısı: SCI-E'de bibliometrik bir analiz
       Petek Bayındır Tamay
 • Son ütücü olarak çalışan bir olguda spinal aksesuar sinir hasarına bağlı kanat skapula
       Azize Serçe, Özgür Zeliha Karaahmet, Eda Gürçay, Ece Ünlü, Aytül Çakcı
 • Üçüncü trimesterda nadir görülen iniensefali olgusu: Literatür ve yönetim
       Sabahattin Anıl Arı, Fırat Ökmen, İsmet Hortu, Ali Akdemir, Ahmet Mete Ergenoğlu
 • Ultrasonografi kılavuzluğunda 18 ve 20 gauge kesici iğneler ile yapılan perkütan karaciğer kitle biyopsisi sonuçlarının karşılaştırılması
       Cenk Eraslan1, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu2, Nezih Meydan3, Nil Çulhacı4, Aylin Oral5
 •