[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 255-257
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MAYER-ROKİTANSKY-KUSTER-HAUSER SENDROMLU BİR OLGUDA İZLENEN OVERİN BORDERLİNE SERÖZ KİSTADENOMU: OLGU SUNUMU
Murat ULUKUŞ1, Mustafa ULUKUŞ1, Ege Nazan TAVMERGEN GÖKER2, Mustafa Coşan TEREK1, Osman ZEKİOĞLU3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bornova, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Sendromu, over tümörü

Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) sendromu, vagina ile uterusun beraberce hipoplazisi olarak bilinmektedir ve 4000-5000 dişi doğumda 1 olarak gözlenmektedir. Primer amenore, sterilite ve pelvik ağrı gibi belli başlı jinekolojik problemlere yol açan bu sendromun tanısı, cerrahi eksplorasyonla olduğu kadar, günümüzde gelişen görüntüleme teknikleri ile de mümkün olabilmektedir.

Bu makalede kliniğimize üç gündür süren alt kadran ağrısı şikayeti ile başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda MRKH ile birlikte overde borderline seröz kistadenom saptanan 43 yaşında bir olgu sunulmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]