[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-090
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
YAŞLILAR KULLANDIKLARI İLAÇLARLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİYE SAHİPLER Mİ ?: TRABZON'DA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Murat TOPBAŞ1, Füsun YARIŞ2, Gamze ÇAN3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
Anahtar Sözcükler: yaşlı, kronik hastalık, ilaç kullanma, bilgi düzeyi

Tedavide sağlanan gelişmeler, genellikle birden çok hastalığın gözlendiği yaşlılarda kullanılan ilaç çeşitliliğini, bu nedenle ilaç etkileşimleri ve yan etki görülme olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışma yaşlıların ilaç kullanma bilgi düzeylerini ve ilaç uyumunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler student t ve ki-kare testleri ile lojistik regresyon analizi ile analiz edilmiştir.

Yaşlıların 311'inin (%77.8) kronik hastalıklarının olduğu, bunların da 283'ünün (%91.0) sürekli ilaç kullandığı saptanmıştır. Bu hastalıklar sırasıyla hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, aterosklerotik kalp hastalıkları ve diabetes mellitustur. Yaşlıların %25.4'ünün günde tek çeşit ilaç kullandığı, kullandıkları ilaçların %97.2'sinin doktor tarafından önerildiği ve %52.3'ünün ilacı kendisinin temin ettiği bulunmuştur. Son biryıl içinde akut bir rahatsızlığı olan 100 yaşlının 16'sının (%16.0) bu dönemde ilaçlarını kestikleri saptanmıştır. Yaşlıların ilaçlarını bilme durumları üzerine örgün eğitim alma ile ilaç kullanım bilgisi kağıdını okumanın olumlu, günde alınan ilaç sayısının artmasının ise olumsuz etkisinin olduğu bulunmuştur (OR=2.91, 95% CI:1.31-6.48; OR=0.61, 95% CI:0.50-0.74).

Sağlık hizmetleri planlanırken, yaşlıların öncelikli gruplardan biri olduğu bilinmeli ve tedavi edici geriatrik hizmetlerin yaşlıların hastalıkları ve ilaçları hakkındaki bilinçlendirilmeleri ve aileyi de içeren ekip anlayışı ile sağlanabileceği unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]