[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-106
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA SERUM TRANSFERİN RESEPTÖR DÜZEYLERİ
Mustafa ÖZMEN1, Murat TOMBULOĞLU2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: serum transferin reseptörü, Diabetes mellitus

Bu çalışmada tip 2 diabetes mellitus'lu (DM) 45 erişkin hasta ile 32 sağlıklı bireyin serum "soluble" transferin reseptör (STfR) düzeyleri araştırıldı. Diyabetik hasta grubunda demir eksikliği, kronik hastalık, böbrek yetmezliği olmak üzere anemi nedeni olabilecek bir patoloji yoktu. Serum STfR düzeyleri diyabetik hastalarda 1.237±0.250 mg/L iken sağlıklı kontrollerde 1.217±0.315 mg/L bulundu (p-0.760). Serum STfR düzeyleri, cinsiyet farkı göstermiyordu. Sonuçlar, serum STfR düzeyinin diabetik parametrelerden etkilenmediğini ve bu hastalarda demir eksikliğini göstermede duyarlı bir test olabileceğini göstermektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]