[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-125
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CONDYLUS OCCIPITALIS'LERIN MORFOMETRIK DEĞERLENDİRİLMESİ: "CERRAHİ UYGULAMALAR İÇİN BİR REHBER"
Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Aydın
Anahtar Sözcükler: condylus occipitalis, morfometri, kafa tabanı cerrahisi

Condylus occipitalis'lerin cerrahi anatomisinin bilinmesi çeşitli kafatabanı yaklaşımları ve özellikle aşırı lateral transkondilar yaklaşım açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma condylus occipitalis'lerin anatomisini ve bunların çevredeki yapılarla morfomethk ilişkilerini ayrıntılı olarak araştırmayı ve cinsiyet farkı olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 83 insan kuru cranium'u (51 erkek, 15 kadın ve 17 cinsiyeti bilinmeyen) üzerinde çalışılmıştır. Condylus occipitalis'lerin ortalama uzunluğu 24,4±2,5 mm, ortalama genişliği 12,7±1,7 mm ve ortalama Condylus'un 9,0±1,3 mm olarak saptanmıştır. Condylus occipitalis'lerin genişliği, kalınlığı ve condylus'un ön kısmının canalis hypoglossi'den uzaklığı sağ-sol taraflar arasında farklı bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca condylus occipitalis'lerin uzunluğu, kalınlığı, sağ-sol taraf kondil'ler arası ve canalis hypoglossi'ler arası uzaklık ölçümlerinde kadın ve erkekler arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]