[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-135
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
YENİDOĞANDA MATERNAL KÖKENLİ KANDİDA SEPSİSİ: OLGU SUNUMU
Murat Ulukuş1, Mehmet Yalaz2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hatalıklan ve Doğum AD, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı AD, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: gebelik, kandida septisemisi

Maternal kandidiasis bulunan ve erken doğumla sonuçlanan ikiz gebelik sonrası prematür yenidoğanlarda postpartum dönemde gelişen kandida sepsisi literatür ışığında tartışılmıştır. Vaginal kandidiasis erken doğum ve erken membran rüptürü olasılığını arttırıyor gibi görünmektedir. Rahim içi araç ile birlikte olan gebeliklerde fetal kandidiasis daha sık gözlenmekte ve daha ciddi seyretmektedir. Gebe takipleri sırasında kandidiasisin erken tanı ve tedavisi hasta ve toplum bazında önemli kazançlar getirebilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]