[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-139
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
RENAL LEİOMYOSARKOM : OLGU SUNUMU
Nilay ŞEN1, Nagihan ÇOLAKOĞLU1, Zafer SINIK2, S. Ender DÜZCAN1
1Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: böbrek, leiomyosarkom

Renal leiomyosarkom son derece nadir bir tümördür ve hastanın klinik prezentasyonu ve radyolojik bulguları kesin olarak preoperatif tanı koymaya yardımcı değildir. Başlıca tedavi adjuvan radyoterapi veya kemoterapi ile birlikte veya tek başına radikal nefrektomidiı: Prognozu kötüdür. Biz, tanısını immünohistokimya ile doğruladığımız primer renal leiomyosarkom olgusu sunduk.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]