[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-065
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SİSPLATİN KEMOTERAPİSİNİ İZLEYEN PERSİSTAN HİPOMAGNEZEMİ VE TETANİ
Fatma ESKİCİOĞLU, Yeşim BAYTUR, Ümit İNCEBOZ, Can POSTACI, Hüsnü ÇAĞLAR
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, MANİSA
Anahtar Sözcükler: sisplatin, hipomagnezemi, tetani, over kanseri

Bu makalede, over kanseri sonrası sisplatin içeren kemoterapi protokolü uygulanan iki hastada gelişen persistan hipomagnezemi ve buna sekonder tetani sunuldu. Ayrıca, sisplatine bağlı gelişen hipomagnezeminin klinik prezantasyonu, nedenleri, profilaksi ve tedavi seçenekleri, ilgili literatürün ışığında tartışıldı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]