[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ADÖLESAN SIÇAN BEYNİNDE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ
Nazan UYSAL, Sevil GÖNENÇ, Ataç SÖNMEZ, İlkay AKSU, Ayça TOPÇU, Berkant Muammer KAYATEKİN, Osman AÇIKGÖZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Balçova, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Sözcükler: Dopamin, Prefrontal korteks, Hipokampus, Striatum, Süperoksit dismutaz, Glutatyon peroksidaz, Lipit peroksidasyon, adölesans, sıçan

Şizofreni, madde bağımlılığı, anksiyete, depresyon gibi pek çok hastalığın adölesans döneminde ortaya çıktığı bilinmektedir. Adölesan beyni nörotransmitter sistem, dopaminerjik sistem, yapı ve fonksiyonu bakımından adölesandan önceki ve sonraki dönemden farklıdır. Adölesans döneminde prefrontal korteks ve hipokampusta dopamin metabolizması artarken striatumda azalır. Dopamin metabolizmasındaki artış reaktif oksijen türlerinde artışa neden olarak oksidatif stresi tetikleyebilir.

Bu çalışmanın amacı adölesan öncesi, adölesan ve erişkin sıçan prefrontal korteks, striatum ve hipokampusunda süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleriyle lipit peroksidasyon göstergesi olan tiyobarbitürik asitle reaksiyona giren maddelerin düzeylerinin araştırılmasıdır. Çalışmada 21 günlük (adölesan öncesi), 38 günlük (adölesan) ve 6 aylık (adölesan sonrası) sıçanlar kullanılmıştır.

Bu çalışmada adölesan sıçanların prefrontal korteks ve hipokampusunda süperoksit dismutaz enzim aktivitesi ve tiyobarbitürik asitle reaksiyona giren maddelerin düzeyleri artarken glutatyon peroksidaz aktivitesinin azalmış olduğu görüldü. Adölesan striatumunda ise süperoksit dismutaz enzim aktivitelerinin ve tiyobarbitürik asitle reaksiyona giren maddelerin düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, adölesan sıçan beyninde prefrontal korteks ve hipokampus bölgelerinin diğer dönemlere göre oksidan strese karşı daha savunmasız olduğunu düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]