[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2006, Cilt 45, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-075
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
OVERİN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖRÜ
Nilay ŞEN1, Metin AKBULUT1, Şermin ÇOBAN1, Başak YILDIRIM2, Süleyman Ender DÜZCAN1
1Pamukkale University School of Medicine, Deparment of Pathology, Denizli
2Pamukkale University School of Medicine, Deparment of Gynecology, Denizli
Anahtar Sözcükler: Sklerozan stromal tumör, over, patoloji

Sklerozan stromal tumor, ayrı klinik ve patolojik özelliklere sahip nadir, benign overiyal stromal tümördür. Bu tümörler histopatolojik olarak sellüler ve hiposellüler alanların psödonodüler paterni, belirgin vaskülarite ve heterojen sellüler alanlarla karakterizedir.

Bu çalışmada, hipermenore ile başvuran 25 yaşında bir hastada saptadığımız sklerozan stromal tümör olgusunu sunduk. Tanımlanan tümör dokusu yaygın sklerozis alanları, spindle ve poligonal hücreler şeklinde iki hücre populasyonu ile psödonodüler patern içeriyordu


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]