[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2000, Cilt 39, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ
Hüseyin YILMAZ, Sermet SAĞOL, Ömer DİNÇER
Ege ÜniversitesiTıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: doppler umbilikal velosimetri, intrauterin gelişme geriliği (IUGR)

Klinik olarak intrauterin gelişme geriliği (IUGR) tanısı konan 20 olgu ve kontrol grubu olarak aynı gebelik haftalarındaki 40 normal gebede fetusun durumunu değerlendirmek için umbilikal arter Doppler velosimetri incelemesi yapıldı. IUGR olgularının 17:sinde (%85) fetus doğum ağırlığı gebelik yaşına göre 10 persantilin altındaydı. IUGR'Ii olguların 12'sinde (%60) Doppler değerlen anormal bulundu, fakat 2'sinde (%10) doğumda IUGR saptanmadı. IUGR olan olgular normal olgulara göre erken doğurtuldu ve bebek doğum ağırlıkları daha düşüktü. Bu bebekler yenidoğan ünitesinde daha uzun süre bakıma ihtiyaç duydular ve neonatal komplikasyonlara daha sık rastlandı.

Sonuç olarak, lUGR'de umbilikal arter Doppler velosimetri perinatai fetal komplikasyonların önlenmesinde ve artmış riskin saptanmasında değerli bir yöntem olarak kullanılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]