[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-106
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Overde lipom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Akbulut M1, Zekioglu O3, Terek M2, Özdemir N3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
2Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
3Ege Üniversitesi Patoloji ABD
Anahtar Sözcükler: Lipom, over, histogenez

Lipom, tüm vücutta oldukça sık görülen bir tümördür ancak overde görülme insidansı oldukça nadirdir. İngilizce literatürde az sayıda olgu sunumu tarzında yayınlar mevcuttur. Bu yayında 47 yaşında bir kadında servikal intraepiteliyal lezyon (CIN I) nedeniyle yapılan abdominal histerektomi esnasında rastlantısal olarak saptanmış ovaryan lipom olgusu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]