[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-161
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Papiller sinsityal metaplazi ve villoglandüler endometrioid adenokarsinom birlikteliği
Akbulut M1, Zekioğlu O3, Terek C. M2, Özdemir N3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
2Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
3Ege Üniversitesi Patoloji ABD
Anahtar Sözcükler: papiller sinsityal metaplazi, villoglandüler endometrioid adenokarsinom

Endometriyal karsinomlarda ve bazı non-neoplastik endometriyal proliferasyonlarda papilla oluşumu ve farklı epiteliyal metaplaziler görülebilir. Papiller sinsityal metaplazi özellikle küretaj materyallerinde, seröz papiller karsinom ile karışabilir ya da altta yatan bir tümör ile birliktelik gösterebilir.

Bu çalışmada 52 yaşındaki kadın hastada papiller sinsityal metaplazi ve villoglandüler endometrioid adenokarsinom birlikteliği sunulmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]