[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-170
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Granülomatöz karaciğer hastalıkları: üç olgu
Şenol Ş1, Taşbakan M.I2, Pullukçu H2, Arda B2, Yamazhan T2, Büke Ç2, Ulusoy S2
1 Viranşehir Devlet Hastanesi, ŞANLIURFA
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
Anahtar Sözcükler: Granülomatöz karaciğer hastalığı, hepatit

Granülomatöz karaciğer hastalıkları birçok hastalıkta ortaya çıkabilen önemli klinik tablolardandır. Tanı genellikle karaciğer biyopsileri ile konulabilmektedir. Çeşitli hastalıklar nedeni ile oluşabilen hepatik granülomlar, karaciğer biyopsilerinin yaklaşık %2-15'inde saptanabilmektedir. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Hastalarda görülen semptomlar genelde karaciğerin tutulumuna değil, altta yatan hastalığa göre değişmektedir.

Bu makalede kliniğimizde geçtiğimiz bir yıl içinde granülomatöz karaciğer hastalığı tanısı ile takip edilen üç olgu irdelenmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda bir olguda tüberküloz, bir olguda diffüz B hücreli lenfoma saptanmıştır. Diğer olgunun etiyolojisi aydınlatılamamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]