[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-177
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Deri infeksiyonu sonrası staphylococcus aureus spondiliti: bir olgu sunumu
Suntur B.M1, Sipahi O.R1, Çallı C2, Dalbastı T3, Büke Ç1
1Ege üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Bornova, İzmir
3Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi AD, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: deri infeksiyonu, spondilodiskit, Staphylococcus aureus

Erişkinde spondilit nadir rastlanan fakat ciddi bir hastalıktır. Deri infeksiyonu Staphylococcus aureus'a bağlı spondilit için nadir bir predispozan faktördür. Bu bildiride deri infeksiyonu sonrası gelişen bir S. aureus spondiliti vakasının sunulması amaçlanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]