[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-143
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
BİR İNFANTTA İNTRAKRANİYAL ARTERİYOVENOZ MALFORMASYON GALEN VEN MALFORMASYONU OLGU SUNUMU
Kurul S, Bora B, Dirik E
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine Department of Pediatric Neurology, Izmir,Turkey
Anahtar Sözcükler: Galen ven malformasyonu konjestif kalp yetmezliği, süt çocukluğu

Galen ven malformasyonu bir veya birkaç arterle Galen veni arasındaki anormal bağlantı ile karakterli nadir bir serebrovasküler hastalıktır. Yenidoğanlarda genellikle konjestif kalp yetmezliğine neden olur. İnfantlar, daha büyük çocuklar ve yetişkinler sıklıkla kitle etkisi, nöbetler veya intrakraniyal kanama ile gelirler. Burada Galen ven malformasyonu tanısı almış 9 aylık bir süt çocuğu sunulmuş ve nörolojik bulgular olsun ya da olmasın, yenidoğan veya erken süt çocukluğu döneminde açıklanamayan konjestif kalp yetmezliğinin Galen ven malformasyonuna bağlı olabileceğinin vurgulanması amaçlanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]